Ochrona dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe zostało objęte ochroną zadeklarowaną jako konstytucyjny obowiązek państwa polskiego i każdego obywatela. W art. 5. Konstytucji RP czytamy: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. W myśl tej zasady potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Mając na uwadze powyższe oraz realizując cele statutowe Stowarzyszenie Przyrodnicze „CIS” zrealizowało projekt współfinansowany prze Unię Europejską na terenie Gminy Międzylesie pod nazwą:

 „Stworzenie interaktywnej bazy danych o dziedzictwie kulturowym na terenach wiejskich Gminy Międzylesie”

        Celem projektu jest  inwentaryzacja  istniejących rzeźb, figur, obiektów sakralnych i innych zabytków, które znajdują się na obszarach wiejskich nie tylko na terenie wsi, ale także wśród pól w lasach czy przy starych zapomnianych duktach.  Pozwoli to wzbogacić także ofertę turystyczną gminy Międzylesie poprzez utworzenie jednej wspólnej dla wszystkich sołectw  interaktywnej bazy danych o dziedzictwie kulturowym wraz z naniesioną lokalizacją obiektów na mapie z podaniem współrzędnych GPS oraz fotografią obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ufamy, że nasza praca przyczyni się do poznania, a tym samym i ochrony spuścizny minionych pokoleń, a w przyszłości będzie podstawą do jej odrestaurowania.

Pliki do pobrania:

Mapa do projektu

Warstwa SHP WGS84

Gmina Miedzylesie baza danych o dziedzictwie kulturowym część 1

Gmina Miedzylesie baza danych o dziedzictwie kulturowym część 2

Sołectwo Boboszów

Sołectwo Dolnik

Sołectwo Długopole Górne

Sołectwo Domaszków

Sołectwo Gajnik

Sołectwo Gniewoszów

Sołectwo Goworów

sołectwo Jaworek

sołectwo Jodłów

sołectwo Kamieńczyk

sołectwo Lesica

sołectwo Michałowice

sołectwo Nagodzice

sołectwo Niemojów

sołectwo Nowa Wieś

sołectwo Pisary

sołectwo Potoczek

sołectwo Różanka

sołectwo Smreczyna

sołectwo Szklarnia

sołectwo Roztoki